Bondepraktikan april

April månad
Palmsöndagen. Är det klart väder på denna dag, får kornet god växt det året.
Långfredagen. Regnar det på denna dag, har man att vänta en torr sommar.
Påskdagen Om denna dag är regning, blir det lite foder, men är den klar, blir det gott bete och mycket smör.

4/4 Ambrosius var inte populär med sitt snöfall.
Den dagen var Ambrosius ute och körde med sina vita hästar.

14-16/4 "Nysommarnätterna" skall vara likadana för då kan man lita på att det blir en bra sommar. (Lappland)

24/4. Det nedan, som kommer efter första sommarnyet eller efter tiburtius, kallas kråknedan. Då är det gott att täcka hus, ty taken rivas ej ned av stormen. Regnar det i kråknedan, växer det mycket ogräs.

25/4 Markusdagen kännetecknas av kyla och av en ovanligt frisk och välgörande luft, så skön att vädrar man kläderna den dagen så kommer den inga mal i dem. (Småland)

April är något opålitlig.
Mars med sitt stora skägg, lockar barnen utom vägg. April med sitt stora skinn, motar dem åter in. (Södermanland)
Även i Hedeviken i Jämtland är man tveksam:
Om april biter sig in skall den smeka sig ut - och omvänt.

April- Gräsmånad
Inträffar varm och torr väderlek under första och andra tredjedelen av denna månad, kan man nästan säkert vänta kallt och regnigt väder under den sista tredjedelen.
Om april blåser i sitt horn, så fås en god skörd av korn. Mars torr, april våt, och maj kan fylla bondens lador all, men april torr och ren är bonden till stort men.
April varm, maj sval, juni våt är något att glädjas åt.
En torr april är ej vad bonden vill, men aprilregn ger frukterna hägn.
Aprilsnö är så gott som fåragö.
På en våt april följer en torr juni.
Klart månsken i april skadar fruktblommorna. Om tordyveln i den första vårtiden har löss framme under hakan, då är denna tid den bästa att bruka jorden.
Ligger grodrommen om våren i djupt vatten, följer en torr och varm sommar, men ligger den vid stranden eller annars på grunt vatten, är en våt sommar att förvänta.

April enligt bondepraktikan
Aprilis, April månad, hafwer 30 dagar.
Dagen är 12 timmar och 46 minuter lång.
Och Solen löper i Oxen, och är deruti ifrån den 11 dag Aprilis, intill den 12 Maj.

April månad säger:
April månad kallar man mig, Att plöja och så lärer jag dig, Jag låter slå nu min median,
Att jag min sundhet hafwa kan.

Första april skall man enligt gamla seder narras och luras, men på ett snällt och roligt sätt. Lyckas man med skämten, ropar man: "April, april, din dumma sill, jag kan lura dej vart jag vill".


I April månad skall man bruka en god drick, som gifwer menniskan ett sundt lif; rättika och kabutz skall man icke öfwerflödigt bruka, förty de gifwa ondt flott. Man må wäl låta medianen och sätta koppor.
Uti Oxen är godt att göra bröllop, att afwänja barn, att bygga, köpa och sälja, godt är att så och plantera.

 

Ett barn, som är födt under Oxen, får godt och saktmodigt mål samt känner sig gerna sjelf uti sitt samwete, han hafwer breda skuldror och ett trindt ansigte med en förmängd färga, ett högt bröst, och hafwer ett ärr på den ena armen, han är också stilla, talar litet och förtjenar liten tack för sina wälgerningar, som han gör emot andra. Dock blifwer han bedrägelig, och bedrager gerna den, som honom wäl betror. Han hafwer också begäran att blifwa rosad av hwar man, han blifwer mycket begåfwad af högfärdighet, och blifwer öfwerflödigt wis.
När som solen är uti Oxen hafwer han lycka och winning uti alla handlingar, och hwad som han helst begynner, och om han är född om natten, då blifwer han rik. Uti Krabban hafwer han lycka att wandra. Uti Lejonet skall han hwarken köpa eller sälja, han öfwerlefwer fader och moder, hans barn blifwa mest pigor. Uti Wigten hafwer han hufwudwärk. Skytten är honom ett dödligt tecken. Uti Getebocken hafwer han lycka hos mäktige herrar. Uti Wattumannen blifwer han rik. Uti Fisken hafwer han lycka att köpa och sälja. Uti Wäduren skall han wakta sig för hastiga wittnesbörd, som honom skall wederfaras af somliga, dock falskeligen; han skall också taga sig wara för blindt folk, och för swart skägg. Och de andre färgor äro honom lycksamme. Och om han lefwer uti 28 år, då kommer han till 70 år

Trädgårdsskötsel

 

Köksträdgården och drivbänkar. De för mars angivna reglerna för drivbänkar gäller även denna månad. I de första dagarna av månaden sår man dessutom i kallbänk frö till kål. Kålrot kan däremot sås direkt på friland. Så snart jorden kan bearbetas, sår man på kalljord de flesta köksväxterna, som persilja, dill, krasse, rädisor, bondbönor, betor, morötter, palsternackor, majrovor, sommarrättika, sallad, spenat, målla, cikoria och lök. Pepparrotssträngar och jordärtskockor läggs, sticklingar sätts och övervintrade fröstockar planteras ut. De sista bör, i synnerhet om de börjat skjuta skott före utplanteringen, skyddas mot sol och köld genom en lätt täckning av gran eller tallris. Gurklister kan anläggas i slutet av månaden, om man har fönster att täcka med. Annars uppskjuter man detta till i slutet av nästa månad.

 

Fruktträdgården. Beskärning av fruktträden fortsätter. Ympning av frukt och parkträd utförs, så fort knopparna på grundstammarna börjar svälla och är färdiga att öppnas. Trädplantor och sticklingar planteras ut, och frö av träd och buskväxter sås, så snart jorden är färdig. Någon vattning behövs normalt inte. Spaljéträd, planterade vid en södervägg, bör behålla vintertäckningen ännu en tid för att inte börja skjuta skott för tidigt och därigenom skadas av nattfrosten.

 

Blomsterträdgården och parken. Vissna löv räfsas undan, rabatter och grupper grävs grunt eller endast krattas. Gräsmattorna sås i, där det behövs, samt täcks på de delar där man sått med ett tunt lager fet jord, eller förmultnad gödsel, och nya gräsmattor anläggs och sås. Frön till de flesta bladväxterna sås i början eller mitten av månaden i krukor, ställda i halvvarm drivbänk. Mot slutet av månaden sår man i drivbänk flertalet av de ettåriga blommorna för utplantering i slutet av nästa eller i början av juni månad. En del sås helst vid samma tid direkt på kalljord, som riddarsporre, luktärter, roseda med flera. Samtidigt planteras också tvååriga härdiga blommor som nejlikor, stockrosor med flera, samt infattningar av bellis, isop, buxbom och även träd och buskväxter. De drivbänkar, som sås i april, får inte vara för varma, särskilt bör de ömtåliga lövkojorna luftas rikligt vid mild väderlek. Vintertäckningen tas bort efter hand mot slutet av månaden, vilket är lämpligast en mulen och regnig dag. Dock bör de mest ömtåliga växterna under den första tiden skyddas med en lätt täckning av granris.

Krukväxter i rum och växthus sköts och dras upp efter samma regler, som angavs för föregående månad. Såväl i boningsrum som i växthus utan takfönster bör krukorna var tredje eller var fjärde dag vridas, så att andra sidan kommer mot ljuset, annars blir växterna sneda. Växter som börjat blomma, bör ställas på en något svalare plats. I övrigt skall alla arbete som angavs för mars även utföras denna månad.

 

Texten finns i full version här

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etikettmoln