0001-3668682959_20210701_005258_0000

Bondepraktikan Mars Månad

Mars månad
Om mars är torr följer vanligen en vacker vår.

1/3 Om åskan bullrar den dagen måste man räkna med en sträng och lång vinter med snö ända in i maj.

7/3 Om Perpetua sig visar grön, blir våren ljuvlig och ja, den blir skön!

9/3 Fryser det natten till 40 martyrers dag, så kommer det att frysa i 40 nätter innan skörden är bärgad.
Sådan väderleken är på denna dag, sådan fortfar den att vara i 40 dagar.

12/3 Är det dåligt väder blir det inte mera någon frost.

13/3 Är vädret hyggligt på Gregoriusdagen blir det en kort vår.

17/3 Gertruddagen - vårens första dag (Östergötland).

19/3 Ett fruktbart år kan man räkna med om det är klart och vackert den 19.

21/3 Bengt och vårdagjämning är lite osäkert.
I Gästrikland: En kall vårdagjämning, ingen värme före Henning (8/4)
I Uppland: Är Bengt sur och våt, så får man så, när man kommer åt, men är han torr och ren, så får man så överallt utan men.
Regn denna dag bådar mycket våt vår.

25/3 Marie Bebådelsedag eller Vårfrudagen:
Är vädret skönt på morgonen och fram på förmiddagen lovar det ett gott år.
Är dagen klar, lovar det gott år.
Fryser det natten till denna dag, blir det frost i 40 nätter.

Vad mars ej vill, kommer efter i april (Blekinge)
På en torr mars följer vanligen en vacker vår.
Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga.


Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj.
Dagarna omkring vårdagjämningen (21,e mars) äro vanligen stormiga.
Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden.
Regnar det i mars, har man även att vänta regn i juli.
Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost kommer efter påsk och i september.
Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår.

 

Är man trogen vid plogen, håller april honom åter still. Mars snö gör frukter ve.
Marsblom är ej bra, aprilblom är hälften bra, majblom är alldeles bra.
I början och slutet serverar mars sitt gift.

 

 

När kommer våren?
Skåne 4 mars, Göteborg nästa dag redan, den 5. Mälardalen den 27 mars. Till Dalarna kommer våren den 2 april, till Jämtland den 8 och till Medelpad den 9 i samma månad. I Västerbotten från kusten till fjällen dröjer det till mellan den 14 och 25 april och i Norrbotten mellan kust och fjäll blir det vår mellan den 20 april och den 6 maj.
Nästan 2 månader har vårens promenad genom Sverige tagit. När vårsolen äntligen lyser på de lappska fjällen har sommaren - statistiskt sett - kommit till Skåne redan tre veckor tidigare.
Om mars är trogen vid plogen, håller april honom stilla. (Västegötland)

Mars enligt bondepraktikan
"I Mars månad skall man sig ofta tvätta och bada, och är godt att bruka söt drick, som mjöd och annat sådant, men vakta dig väl för kall drick".
"Det är godt att åderlåta, dock icke på din tummelfinger".
"I Vädurens tecken är godt att handla med herrar, att vandra, att köpa varor och arbeta uti eld".

 

 

Trädgårdsskötsel
Köksträdgården och drivbänkar. Anläggning av drivbänkar fortsätter, har man inte redan i februari börjat lägga bänkar, så bör det inte uppskjutas längre. I bänkarna sätts nu, potatis, intagen i januari för att gro, lämpligt antal i varje bänk är femton stycken potatisar, om bänkens storlek är en och en halv meter långt och en meter brett. Gurkplantor och melonplantor som är sådda på kur i slutet av januari eller i början av februari är nu färdiga för utplantering. Gurkplantor är vanligtvis färdiga att plantera i början av månaden och melonplantorna i mitten av månaden. Plantor av bönor kan sättas i krukor eller lådor i fönstret i ett varmt boningsrum, och är färdiga att planteras redan nio till tio dagar efter sådden. Blomkål kan utplanteras på en nyanlagd bänk, kronärtskockor kan sättas i krukor. Gurka, melon och bönplantorna fordrar en varm och stadig ströbädd, gurka och melon trivs bäst i lerhaltig jord. Till blomkålen läggs en låg ströbädd och plantorna bör stå på ett avstånd av fyrtio centimeter. I denna månad bör man också så frön från blomkål för att få plantor till utplantering på kalljord. Dessa plantor bör helst omskolas en eller två gånger. I denna månad skall man också så mejram, timjan och rödlök. Nysådd av rädisor, sallad, krasse, dill och spenat, så att man fortfarande har tillgång till dessa grönsaker. I slutet av månaden lägger man in rosenpotatis för att gro i ett ljust rum för att senare sättas ut på kalljord för tidig skörd. Fröstockar av kålrötter och vitkål är fördelaktigast att tidigt sätta i kallbänk. När den värsta nattfrosten är över, vanligen i April sätts de ut på kalljord.

 

 

Fruktträdgården. I denna och följande månad skall fruktträden beskäras, vilket bör vara avslutat innan knopparna börjar svälla. På äldre träd gallras täta och risiga kronor, endast på yngre träd beskär man årsskotten för att åstadkomma förgreningar och en symmetrisk form hos kronan. Spaljéträd skall bindas strax efter beskärningen. På äldre fruktträd som skall ympas i kronan på våren skär man av alla grenarna i spetsen där de är tre till sex centimeter i genomskärning. Har man inte redan beskurit och gallrat bärbuskarna skall detta ske nu. Så snart snön smält, skyddas smultronsängar med gran eller tallris mot frost och sol. De unga fruktträden befrias från ohyra genom tvättning med borste, doppad i såpvatten. Skott som fått ohyra har ett sotigt utseende av de små svarta äggen, som sitter utefter skotten. Torra blad som sitter kvar bör plockas bort och brännas, eftersom det ofta finns ägg från insekter på dessa. Träden skall också skyddas mot gråsparvar, domherrar och andra liknande skadedjur som vid denna till uppträder i talrika flockar och äter upp knopparna.

Blomsterträdgården och parken. De under föregående månad påbörjade arbetena fortsätter. I början eller mitten på månaden sår man i bänk sådana växter som växer långsamt eller som man vill driva till att blomma tidigt, som akacia, lupiner, solrosor, lövkojor med flera. Vid samma tid sätter man i bänk sticklingar av sorter som övervintrat i växthus, exempelvis fuxia, verbenor, coleus med flera, samt rötter av dahlia av vilka man vill ha sticklingar. Skall man däremot bara dela rötterna för att få tillräckligt antal sätts dessa in i värme först nästa månad.

 

 

Krukväxter i rum och växthus. Fönsterträdgården och växthuset börjar nu kräva allt större uppmärksamhet och omvårdnad. Vattningen ökas efter hand, och även temperaturen, som för kallhusväxter bör vara tio till femton grader och för varmhusväxterna femton till tjugo grader, lägst under natten. Växterna bör ständigt ha en omgivning av fuktig luft som man åstadkommer genom duschning med vatten en till två gånger om dagen, samt i växthus genom att alltid hålla golvet fuktigt. De bör även skuggas mot allt för starkt solsken. Vid mild väderlek släpper man in frisk luft med försiktighet så att växterna inte direkt utsätts för kall luft. Mot ohyra får man föra ett oavbrutet krig. Mot bladlös använder man rökning med tobak eller sprittning med såpvatten. Mot spinn sprittning med rent vatten, mot blåsfötter sprittning med tobaks eller såpvatten, kaffelusen måste tvättas bort för hand. Varmhusväxternas omplantering fortsätter, och omplantering av kallhusväxterna slutförs under denna och nästa månad. Man bör inte plantera om blommande exemplar innan de blommat färdigt. Växter som inte fordra rymligare kruka behöver endast omplanteras vart annat eller vart tredje år, men det översta jordlagret bör bytas varje år. Efter omplantering skall växterna hållas i skugga några veckor. Man skall beskära växterna i samband med omplanteringen då sjuka exemplar beskärs mest. På övriga tar man endast bort en och annan av de nedersta kvistarna, för att befrämja stambildningen, eller toppar alla skott för att få en tätare krona, eller slutligen gallrar en för tät krona för att bereda luften fritt tillträde. Vid beskärningen bör man alltid ha som mål att ge växten en vacker och ändamålsenlig form. Drivning av lök och andra växter fortsätter som under föregående månad. De som är speciellt lämpliga för drivning denna månad är rosor, azalea och rhododendron. Knölväxter som under vintern förvarats torrt, begonior med flera omplanteras och flyttas in i ett varmt rum och vattnas sparsamt. Sticklingar av träd och örtartade växter sätts som törnrosor, acasier, pelargonior, fuxia, hortensia, fikus, dracena, colos med flera, och frön sås av sådana växter som lämpligast fortplantas på detta sätt. I slutet av månaden bör de flesta av sticklingarna och krukväxtplantorna, även krukor eller fat med frön från sådana växter sättas ut på varmbänk. Mars och april är också rätta månaden att ympa törnrosor, kamelior och liknande växter, detta bör ske medan ympkvistarna fortfarande befinner sig i vila, däremot skadar det inte att grundstammen börjat växa. Krukan med den ympade stammen ställs därefter i bänk och täcks med en glaskupa, som skall avtorkas dagligen. Är stammen lång sätter man ned den i sågspån så att spånet innesluter ympkvisten. Man behöver sällan vattna innan kvisten börjar växa. Under denna tid vänjer sig växten vid sol och luft, genom att man under dagen lägger en sten under glaskupans ena kant.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etikettmoln