I Nordingrå

Läs mer om lupinernas framfart här NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Läs mer om lupinernas framfart här NATURVÅRDSVERKET 

pina lupiner med oss!

Pina lupiner med oss 
veckan efter midsommar kommer  Vi på Blomsterhuset ha ett fantastiskt sammarbete med Naturskyddsföreningen  Höga kusten - Ådalen! 

Under vecka 26 så kommer vi ställa upp en container ämnade just för LUPINER! 

VÄRNA OM BIOLOGISK MÅNGFALD -  BEKÄMPA LUPINER

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, är en flerårig ört som tillhör familjen ärtväxter. Den är stor och spektakulär och kan producera över tusen frön per planta. Frön av blomsterlupin har förmågan att gro i årtionden. Vid optimala förhållanden har man sett att blomsterlupinens frön kan förbli livskraftiga  under 50-70 år. 

Blomsterlupinens ursprungliga utberedningsområde är västra Nordamerika, södra Alaska och British Columbia och österut mot  Qubec,  västra Wyoming soc söderut emot Utah och Kalifornien. BLomsterlupinen introducerades ursprungligen till Europa som prydnadsväxt i början av 1800-talet och har sedan dess införts till många delar av  Europa, östra Kanada och Nya Zeeland, där den ses som en invasiv art. 

Blomsterlupin förekommer förvildad i stora delar av Sverige, där den oftast påträffas  längs vägkanter. Den negativa effekten på inhemska växter  är uppenbar när blomsterlupinen förekommer i stora, täta bestånd. På grund av växtens storlek  hamnar många av Sveriges naturligt förekommande gräsmarksarter i dess skugga. Dessutom kan Blomsterlupinern ta kväve ur luften och binda i marken, vilket gör marken mer näringsrik. Våra inhemska ängsarter är konkurrenssvaga, lågvuxna och anpåassade till magra marker vilket gör att de missgynnas ännu mer. 

Pina en Lupin
vecka 26 Hos oss på Blomsterhuset 

Vi ställer upp en container utanför Blomsterhuset i Nordingrå. Kom och lämna så många lupiner du vill! 
Plocka från din trädgård, vägrenar, parker och skogspromenaden. Vi tar containern till förbränning efter avslutad vecka.Tips för hantering av lupiner :
1 Sprid inte 
Bidra inte till spridningen, plantera inte ut eller så lupiner, i din egen trädgård eller någon annanstans.

2 Plocka lupiner
Plocka lupiner och lägg dem i brännbart. Vill du ha den i vas ett tag se till att slänga dem innan de sätter fr, de sprids så lätt. 

3 Slå med lie
Plocka fram lien och slå lupiner, skicka sedan resterna till brännbart på tippen ( Till vår container i Nordingrå under v 26)

4 Gräv upp pårlroten
Gräv upp lupinerna. samla ihop rötrterna och lkåt de antinge torka i solen eller skicka iväg de på brännbart avfall. eftersp, lupiner kan föröka sig via rotbitar