78964777-hfL2m

Ätbara ting.

Träd, Buskar, Klätterväxter, med mera Ätbara ting . 

Checklista för plantering av TRÄD.
1. Gräv en stor grop, på den plats som du vill ha trädet. Och se till att du har en bra jord som utfyllnad runt trädet
2. Vattna trädet så rotklumpen är riktigt blöt. Vattna i gropen som trädet ska stå i.
Låt vattnet sjunka undan.
3. Fyll på med en bra jord i gropen (så att trädets rotklump får en stadig grund. ) fyll sedan på med jord i hela gropen.

Är det ett träd med Ymp är det viktigt att ympdelen är ovan jord.

4. Vattna igen så jorden sätter sig och tar bort eventuella luftfickor
5. Har jorden sjunkit undan fyll då på med mer.
6. Blir trädet snett av blåsten kan det behöva ett stöd i livet så sätt då upp en stödpinne.

 

Checklista för plantering av BUSKAR & PERENNER
1. Gräv en stor grop, på den plats som du vill ha trädet. Och se till att du har en bra jord som utfyllnad runt trädet
2. Vattna Busken/ Plantan så rotklumpen är riktigt blöt. Vattna i gropen som trädet ska stå i.
Låt vattnet sjunka undan.
3. Fyll på med en bra jord i gropen (så att busken/plantans rotklump får en stadig grund. ) fyll sedan på med jord i hela gropen.
Vattna igen så jorden sätter sig och tar bort eventuella luftfickor
4. Har jorden sjunkit undan fyll då på med mer.