78964777-hfL2m
www.fotoakuten.se www.fotoakuten.se

Äppelträd.

Äpple är nära släkt med päron och är en lövfällande trädart. Det finns över 1 000 odlade sorter varav många som klarar det svenska vinterklimatet. Äpple är ett av Sveriges härdigaste och mest betydelsefulla fruktslag. Några av sorterna är mycket gamla, äldst av de nordiska sorterna är Gråsten/Gravensteiner från 1700-talet och Cox Orange, Jonathan och McIntosh från 1800-talet.

I Sverige blommar äppelträdet i maj–juni, blommorna är vita. När frukten mognar beror på sort. De svenska sorterna har en mognadsperiod som sträcker sig över hela hösten. Smaken och utseende varierar också med sort, du kan läsa mer i sortbeskrivningen.

Äpple växer vilt på många ställen i världen, vilket gör det svårt att avgöra varifrån arten kommer. I Europa finns vilda äpplen i form av små träd med tornar och beska, sura frukter. I västra Asien är de vilda äpplena stora och söta och växer på ett buskformat träd utan tornar. Utifrån dessa former har det tidigt skapats ett antal odlade sorter. Äppleodling i nordvästra Indien och Kina är av gammalt datum. Talrika fynd av äppelrester har gjorts vid boplatser från yngre stenåldern och bronsåldern i Centraleuropa.

I Norden nämns äpplen tidigast i Snorre Sturlassons Edda. Känt är att äpple odlades vid kloster i Norden under medeltiden. Då förekom också tillverkning av äppelmust och äppelvin. Det var först i början av 1800-talet äpplet fick större spridning bland folk i allmänhet i Sverige. Däremot har äpple varit en vida spridd symbol för kärlek, fruktbarhet och ungdom. Riksäpplet bland riksregalierna är en symbol för världsherravälde.

Faktaruta Äpple

Näringsvärde per 100 g färsk frukt (med skal):

 

fibrer 1,8 g

energi 232 kJ/56 kcl

kolhydrater 12,4 g

fett 0,1 g

C-vitamin 12 mg

järn 0,14 mg

vatten 85,2 g

 

Användning: Äpplen äts färska och kan användas till mos, inläggningar, desserter och bakverk.

 

Försäljningsperiod: Hela året, både svenska och äpplen som importeras från många olika världsdelar.

 

Hållbarhet och lagring: Lagringstiden och ideal lagringstemperatur är sortberoende. I detaljistledet har äpplen följande ungefärliga

hållbarhet: Lösa: 2–6 veckor vid 3–5 °C, 1–4 veckor vid 20 °C.

 

Förpackade: 1–2 veckor vid 3–5 °C, 4–7 dagar vid 20 °C. Generellt kan man säga att äpple bäst förvaras vid 0–6 ° och 95–100 % relativ fuktighet, men sortberoende variationer förekommer.

 

Känslighet: Äpplen är inte särskilt känsliga för värme, men känsliga för uttorkning och etylen. Känsligheten för kylskador är liten. Äpplen producerar mycket etylen.

Malus domestica 'Charlamovsky' Grön/gul med röd täckfärg.  Mognar i september, men går att lagra nån månad.
Malus domestica 'Huvitus' Gult med svagt röd täckfärg. . Mognar i augusti och bör ätas tämligen snart.
Malus domestica 'Gyllene Kitajka' Gul/orange.  Mognar i augusti.
Malus domestica 'Gyllenkroks Astrakan' Grön/gult med ljusröd täckfärg. Mognar i september och bör inte lagras nån längre tid. En klassiker och kanske vårt främsta sommaräpple!
Malus domestica 'Höstdessert' Röd. . Mognar i september
Malus domestica 'Oranie' Gulgrönt. Zon 1-5. Mognar i oktober och kan förvaras nån månad ytterligare.
Malus domestica 'Pirja' Röda strimmor.  Mognar i augusti
Malus domestica 'P.J. Bergius' Jämnrött äpple.  Mognar i september, och har ganska kort hållbarhet. Särskilt motståndskraftigt mot sjukdomar.
Malus domestica 'Sariola' Helrött. Zon 1-5. Mognar i september-oktober
Malus domestica 'Transparente blanche' Ljusgult. Zon 1-6. Mognar i augusti-september. Kan förvaras ett par veckor. Bär frukt tidigt och rikligt. Sveriges mest planterade äpple.
Famije Äpple    Malus domestica sp.Äppleträd med upp till fyra sorter på samma träd. Det ger en större spännvid med olika sorter och dessutom chans till bättre avkastning.